Exempció d'IVA i aranzels per a la importació de mercaderies

S’ha adoptat per part de la Comissió la decisió (UE) 2020/491, concedint una franquícia de drets d’importació i una exempció d'Iva per a la importació de mercaderies necessàries per combatre els efectes del brot de COVID-19.

Aquesta decisió afecta a les mercaderies importades per distribuir-les o posar-les a disposició de forma gratuïta, per part de organismes públics o agències autoritats per les autoritats competents. 

Podeu consultar la decisió en aquest enllaç

Altres exempcions tributàries la importació adoptades per l’ AEAT: 

Exempció d'IVA i aranzels per a la importació de mercaderies