Evolució de les especificacions UNE 064 i UNE 065

Evolució de les especificacions UNE 064 i 065

Disposicions generals. Ministeri de Sanitat
 

Ordre SND / 354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

A continuació, s'informa sobre l'objecte de la recentment publicació al BOE de 19 d'Abril 2020, pel qual s'adopten procediments per a Productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional, entenent com a tals aquells que, sense tenir la condició de medicament ni producte sanitari, es consideren imprescindibles per minimitzar el risc de propagació de l'COVID-19 entre les persones.

En particular les mascaretes higièniques tant reutilitzables com no reutilitzables així com d’aquells productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional davant al COVID-19.

  • Fixació de l'import màxim de venda a el públic dels productes sanitaris, així com d'aquells productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional davant de l'COVID-19.
  • Determinar la informació que s'ha d'establir en l'etiquetatge de màscares higièniques.
  • Definir les condicions on es pot realitzar una venda unitària a el públic de màscares quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment.

S'entén com mascareta higiènica la peça facial que cobreix la boca, el nas i la barbeta, que està proveïda d'un arnès de cap i que compleixi els requisits establerts en les especificacions tècniques UNE 0064-1: 2020, UNE 0064-2: 2020 , UNE 0065: 2020 o qualsevol norma equivalent que garanteixi el compliment dels criteris d'acceptació establerts en les esmentades especificacions

Podeu consultar el BOE aquí