Es rehabiliten els terminis de diferents procediments relatius a les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que van quedar suspesos per l'estat d'alarma

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic rehabilita els termes i terminis dels procediments següents:
 

  1. Procediment de tramitació i resolució de les autoritzacions d'emissions i seguiment del control de les emissions de les instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats incloses en els grups A o B del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA).
  2. Establiment de requisits per al control de les emissions dels establiments sotmesos al règim de notificació d'emissions.

Per descarregar-vos la RESOLUCIÓ TES/1034/2020, de 14 de maig, per la qual es rehabiliten els terminis de diferents procediments, cliqueu aquí

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org