Es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablertes per la crisi del COVID-19

Us informem que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat, amb data 11 d'abril, l'Ordre INT/335/2020 per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària pel COVID-19. Aquestes mesures no s'aplicaran al transport de mercaderies.

Segons aquesta normativa es prorroguen els controls restablerts temporalment des de les 00.00 hores del 12 d'abril de 2020 fins a les 00.00 hores del 26 d'abril de 2020.

Només es permetrà l'entrada al territori nacional per via terrestres a les següents persones: 

  1. Ciutadans espanyols
  2. Residents a Espanya
  3. Residents a d'altres Estats membres o Estats associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència
  4. Treballadors transfronterers
  5. Professionals sanitaris o que tinguin cura de persones grans en exercici de la seva activitat
  6. Aquelles persones que acreditin causes de força major o situació de necessitat

El transport de mercaderies queda exclòs d'aquestes restriccions, per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica i per preservar la cadena d'abastiment.

També quedaran exclosos d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals ubicats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats al desenvolupament de les seves tasques oficials.

Per ampliar la informació, cliqueu aquí.