Equivalències i correlació entre normatives per a l'acceptació d'EPIs sense distintiu CE

Disposicions generals. Ministeri de Sanitat.

Resolució del 23 d'abril de 2020, de la Secretaria General de Indústria I de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Més informació.