Entren en vigor la pròrroga i les modificacions de les restriccions actuals

El DOGC, publica avui la RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
D'entre els aspectes més destacats pel que fa a les modificacions en destaca:

• L'aixecament de la suspensió de les activitats de prestació de serveis que impliquen un contacte personal proper, com ara les activitats d'estètica, les quals es poden reemprendre sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i es garanteixi que les persones que els prestin disposen dels equips de protecció adequats al nivell de risc. 

• També és limita a 100 el nombre màxim de persones que poden assistir als actes i serveis religiosos i civils regulats a l'apartat 9, com a limitació addicional a la de l'aforament, fixat en el 30%. Es tracta d'evitar el risc que suposa l'aglomeració de persones pertanyents a diferents bombolles de convivència, encara que la capacitat de l'espai ho permeti. 

• També es contempla que en les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment, amb l'excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta, i sempre aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques i de seguretat establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Podeu consultar totes les restriccions vigents clicant aquí