Entra en funcionament el Servei de contacte amb empreses de transports

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda, CCAM, i el Clúster de transport i logística de Catalunya, Catalonia Logístic, han posat en marxa un servei per posar en contacte entitats de comerç i empreses de transport amb la intenció de garantir l’abastiment de productes arreu del país.

Aquest servei s'adreça tant a Ajuntaments, com a Associacions o empreses de comerç que necessitin contactar amb empreses de transport de mercaderies per proveir zones amb dificultats.

Per a més detall clicar aquí