Enquesta EURATEX impacte europeu COVID-19

Per tal d’entendre millor l’impacte d’aquesta crisi, ocasionada per la pandèmia de Covid-19, i poder donar suport amb diferents mesures a través de les institucions europees, des d’Euratex demanen a les empreses del sector tèxtil, complimentar una petita enquesta sobre l’estat de situació.

Agrairem poder dedicar 5 minuts per complimentar aquesta ENQUESTA