Els xofers dels vehicles de mercaderies hauran de portar mascareta, tret que convisquin al mateix domicili

El Butlletí Oficial de l'Estat, BOE, ha publicat avui l'Ordre TMA/424/2020 per la que es modifica l'Ordre TMA/384/2020, del 3 de maig, sobre la utilització de mascaretes als diferents mitjans de transport.

L'Ordre TMA/384/2020, del 3 de maig,  queda modificada en els següents termes:

ARTICLE 1. UTILITZACIÓ DE MASCARETES ALS MITJANS DE TRANSPORT

Segons la nova normativa l'ús de mascareta, que tapi nas i boca, serà obligatòria per a tots els usuaris del transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim.

En el transport de motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L, quan viatgen dos ocupants hauran d'anar amb mascareta o casc integral quan no conviuen al mateix domicili. 

Al transport públic, privats complementaris i privats particulars de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, els passatgers hauran de portar mascareta si no conviuen tots al mateix domicili.

En els vehicles amb una sola fila de seients, com les cabines dels vehicles pesants, furgonetes o altres, en el que viatgi més d'un ocupant, s'haurà d'utilitzar mascareta si no conviuen al mateix domicili.  

Us adjuntem una infografia al respecte.

ARTICLE 2. CONDICIONS D'OCUPACIÓ DELS VEHICLES EN EL TRANSPORT TERRESTRE

En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L que tinguin dues places homologades podran viatjar dues persones. L'ús de guants serà obligatori per als dos.

En el transport privat particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes convisquin al mateix domicili. Si no hi conviuen al mateix domicili podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de a del conductor.

En el transport públic  de viatgers en vehicles de fins a 9 places podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients, respecte de la del conductor. Si tots conviuen al mateix domicili, podran anar tres persones per fila addicional de seients respecte a la del conductor.

En els vehicles on només es disposi d'una fila de seients, com les cabines dels vehicles pesants, furgonetes i altres, podran viatjar un màxim de dues persones, sempre que guardin la màxima distància possible.

En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris, on tots els ocupants hagin d'anar asseguts, l'operador limitarà l'ocupació total de places de manera que els passatgers tinguin un seient buit contigu que els separi de la resta de passatgers. La única excepció a aquesta norma és si les persones conviuen al mateix domicili, que podran anar en seients contigus.

Per ampliar la informació cliqueu aquí.