Els transportistes poden lliurar i recollir mercaderies a Itàlia malgrat les mesures de contenció pel Coronavirus

Us informem que el nou Decret del Govern italià d'aquest dilluns amb mesures per a la contenció del virus del Covid-19 de moment no afecta al transport de mercaderies.
El Transport de mercaderies es considera una raó de treball ben fonamentada per al desplaçament, per tant els transportistes poden entrar i sortir i també moure's dins les àrees afectades.
Per poder-ho fer cal demostrar el motiu del desplaçament amb els documents adequats, com ara la tarja d'identificació de l'empresa o una declaració de l'empresa que indiqui la necessitat del viatge. Aquests documents s'han de presentar a les autoritats competents si hi ha un control de seguiment de les mesures de contenció.
A més, els conductors han d'omplir un document on indiquen dades com el lloc d'origen i el destí de la mercaderia.
Podeu ampliar la informació aquí.