Els transportistes hauran de portar un certificat de treball a Itàlia

Els transportistes que es desplacin a Itàlia per motius de treball hauran de portar omplert un certificat de treball, segons el Decret del Govern Italià del 17 de març.

El termini màxim que s'hi podrà romandre a Itàlia és de 72 hores, ampliables a 48 hores més per motius justificats.

Podeu descarregar-vos el document aquí