Els tallers mecànics podran acollir-se als ERTO per força major

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publica una nota que s'especifica:
 

  • Les empreses dedicades a activitats essencials, que s'hagin vist afectades per les mesures de reducció de la mobilitat, poden acollir-se a un  ERTO per força major.

Es considera que els tallers de reparació d'automòbils, tot i que no estan subjectes a la suspensió total per part de les autoritats, poden haver patit pèrdues considerables de l'activitat com a conseqüència de les restriccions de la mobilitat o altres circumstàncies.