Elegibilitat com clients en la línia d'avals dels mediadors d'assegurances

Diversos corredors i correduries d'assegurances pertanyents a associacions integrants de l'ACCA i CIAC han vist com les sol·licituds de prestams ICO que han realitzat van ser denegades, en al·legar diferents entitats financeres que les empreses del sector d'assegurances queden excloses, per imperatiu legal, de l'accés a aquestes ajudes.

La setmana passada l'ACCA i CIAC han enviat una consulta a l'ICO, que ha estat rebuda, i registrada correctament, en la qual es posa de manifest aquesta situació, i se sol·licita a l'organisme públic perquè es manifesti si aquesta manera d'actuar per part de les entitats financeres deriva d'instruccions de l'ICO, o és iniciativa pròpia de les entitats financeres.

Sigui com sigui el motiu, l'ACCA i CIAC consideren que el no permetre l'accés a la financiació ICO a mediadors d'assegurances suposa una flagrant discriminació, perquè estem parlant de la gran majoria de petites empreses que, com tantes altres, estan sofrint intensament els efectes econòmics del Covid-19, i que no poden accedir a una financiació necessària en aquests moments, a l'ésser, d'alguna manera, assimilades a les entitats asseguradores, quan evidentment res tenen a veure totes dues figures, més enllà de figurar en el mateix grup d'activitat en el CNAE.

Finalment a data d'avui 15 d'abril, l'ICO ha publicat una nota acordant el següent:

ELEGIBILITAT COM CLIENTS EN LA LÍNIA D'AVALS DELS MEDIADORS D'ASSEGURANCES

Es comunica, a efectes aclaridors, que en relació amb l'elegibilitat de clients definits en la Línia d'Avals, és consideren inclosos i per tant, podran ser titulars d'operacions avalades en la citada Línia, els autònoms i empreses que desenvolupin la seva activitat com Agents i Corredors d'Assegurances.
 

Amb aquesta aclaració l'ICO ha constatat que  tots els Agents i Corredors d'Assegurances poden anar a la seva entitat bancària per poder sol·licitar els corresponents prestams ICO.