El confinament no resulta d'aplicació per al autònoms

Us informem que tal i com es recull a l’Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'especifica els criteris interpretatius per a l'aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el permís retribuït recuperable no afecta els autònoms, que sí que continuen afectats per les limitacions de l’estat d’alarma. Per tant, els autònoms que fins el diumenge 29 podien desenvolupar la seva activitat ho podran seguir fent i la resta continuaran sense poder fer-ho, si no s’estableix el contrari més endavant.

En tot cas, seguint recomanacions de Protecció Civil de la Generalitat, cal evitar realitzar les activitats professionals que no siguin serveis essencials, excepte les que es desenvolupin en una oficina o espai tancat al públic. Els treballs a domicili del client només han de ser per als serveis essencials previstos.