El Tribunal Laboral de Catalunya ahir va reprendre la seva activitat

La situació d'excepcionalitat derivada de l'estat d'alarma ha impedit el normal funcionament i desenvolupament de l'activitat presencial del Tribunal Laboral de Catalunya.
 

El patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya entén que el Tribunal Laboral de Catalunya ha de continuar, com sempre, a disposició d'empreses i persones treballadores, però adaptant els seus instruments d’intervenció, a fi de col·laborar en la gestió responsable del conflicte orientada a l’acord d’un escenari idoni i necessari per a la fase de recuperació de l'activitat empresarial, econòmica i social.
 

Per aquest motiu, ens informen que des d’ahir han reprès la seva activitat i, a més de la seva activitat normal presencial, amb totes les garanties sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, potenciaran la celebració dels seus procediments de conciliació, mediació i arbitratge pel sistema “en línia.
 

Des de l’entrada de l’estat de alarma, el Tribunal va haver de suspendre 60 procediments de conciliació i mediació, dels quals resta pendent la celebració del corresponent acte de conciliació o mediació. Així mateix, en aquest període s’han registrat 25 noves sol·licituds de conciliació i mediació.
 

El Tribunal Laboral de Catalunya va ser inaugurat l’any 1992. Des d’aquesta data fins l’actualitat ha intervingut en més de 20.200 procediments, que han afectat aproximadament a 1.450.000 empreses i a 11.850.000 persones treballadores.
 

Del total de procediments efectuats, 623 corresponen a arbitratges i la resta, 19.614, a conciliacions i mediacions. Pel que fa a aquestes ultimes el Tribunal Laboral de Catalunya ha ajudat a les parts implicades en el conflicte a arribar a un acord en el 52% de les seves intervencions efectives.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició