El Govern obre la possibilitat d'ampliar els 7000 milions d'ajudes a diversos sectors

En el BOE, es va publicar el RDL 6/2021, de 20 d'abril, sobre mesures complementàries que orienten la gestió del fons d'ajuda a la solvència empresarial que es va publicar mitjançant RDL 5/2021, de 12 de març i que preveia una línia d'ajudes de 7000 milions d'euros, que hauran de gestionar les CCAA, destinats a autònoms i pimes que hagin baixat la seva facturació en 2020 almenys un 30%, encara que a aquestes ajudes només podien acollir-se només els sectors econòmics pertanyents a alguns dels CNAE previstos.

Aquest nou RDL aclareix els criteris de l'ajuda i a més obre la porta al fet que les Comunitats Autònomes puguin ampliar la llista de sectors afectats que es va publicar en l'RDL 5/2021, de 12 de març a aquells sectors que en cada Comunitat hagin estat especialment afectats per la pandèmia Covid-19. 

A més, el nou RDL estableix una nova ajuda consistent en l'ajornament o fraccionament de deutes amb l'administració pública que ens siguin tributàries ni duaneres.

Quant a les ajudes (els 7.000 milions euros d'ajudes directes) que hauran de distribuir les Comunitats Autònomes mitjançant convocatòries específiques han d'estar distribuïts abans del 31 de desembre de 2021 (en l'RDL de març deien que haurien d'estar en mans de les empreses el mes d'abril o maig).

Les ajudes directes per a autònoms i empreses seran les següents:

• 3.000 euros per a les empreses i autònoms que declarin en estimació objectiva en l'IRPF i que hagin vist minvat el seu volum d'operacions entre 2020 i 2019 en més del 30%.

• Per a les empreses i professionals que tributin en Estimació Directa en l'IRPF i Establiments Permanents que tinguin fins a 10 empleats i que han vist minvar les seves operacions més del 30% una ajuda del 40% de l'excés de minvament a partir del 30%.
Per a les empreses i professionals que tributin en Establiments Permanents que tinguin més de 10 empleats i que han vist minvar les seves operacions més del 30% una ajuda del 20% de l'excés de minvament a partir del 30%.
Les ajudes d'aquest apartat b) estaran sempre entre almenys 4.000 euros i un màxim de 200.000 euros.

• Per als grups empresarials que tributin com a tals en Impost de Societats les mateixes quantitats per al grup amb algunes excepcions que s'aclareixen posteriorment.

Per això, caldrà esperar que les CCAA publiquin les seves convocatòries d'ajudes per a poder sol·licitar-les

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org