El Club Cecot de Recursos Humans presenta un pla d’intervenció immediata en el mercat laboral per acompanyar la reactivació empresarial durant la desescalada i mantenir l’ocupació

Us informem que des del Club Cecot de Recursos Humans hem desenvolupat un Pla d’Intervenció en el mercat de treball, amb la supervisió de l’assessor laboral de la Cecot, en Josep M. Bosch.

Aquest pla d’acció està elaborat des de l’òptica de la gestió de les persones treballadores, és a dir, des de l’àmbit dels recursos humans de les empreses que es mouran en un marc econòmic molt canviant, en el que alguns subsectors, i això és novetat en aquesta crisi derivada de la COVID-19, començaran la recuperació de l’activitat econòmica empresarial pràcticament des de zero.

Les propostes que la Cecot detalla en el Pla d’Actuació s’estructuren en base a tres eixos:

1. Actuacions immediates.

Les accions detallades en aquest apartat es proposa que siguin immediates ja que pretenen facilitar la represa de l’activitat econòmica empresarial, evitant el tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball.

2. La construcció d’un marc d’estabilitat pel mercat laboral.

Les empreses necessitaran un marc d’estabilitat, previsible, i en el que els costos laborals totals s’incrementin a mesura que s’incrementi la productivitat de les persones treballadores. És desitjable que les empreses coneguin amb la suficient antelació els paràmetres que conformen els seus costos laborals i, en aquest sentit, s’haurà de reprendre la negociació de convenis col·lectius, d’un nou acord marc de negociació col·lectiva.

3. Les reformes estructurals pel futur immediat.

Els trets característics del nostre actual mercat de treball el diferencien del mercat de treball que hi havia al nostre país encara no fa ni vint anys. Hi ha noves formes de treballar: el treball en col·laboració, el treball a distància, la prestació de serveis per projectes, el treball en xarxa. Totes aquestes noves formes de treballar comporten noves formes d’utilització i organització del temps de treball i això comporta també la necessitat de la desconnexió digital.

Hem canviat la manera de relacionar-nos amb les persones, amb el nostre entorn immediat i això també s’ha traslladar en l’àmbit de convivència del món del treball.

Descarrega aquí el Pla d’Acció Immediata en el Mercat Laboral de la Cecot
Descarrega aquí el resum executiu de propostes