Documentació tècnica en matèria de productes per al COVID-19

Us enviem informació actualitzada pel Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme on s'especifica un Mètode de fabricació per Mascaretes Quirúrgiques validat pel laboratori d'AITEX.(Consulta el document Tècnic)

Trobareu tota informació relativa la fabricació d'aquestes màscaretes en base a aquest mètode i materials desenvolupats per Aitex.

Aquest suport tècnic pretén facilitar i guiar el procés productiu de l'empresari perquè, posteriorment, el procés de validació d'AITEX sigui més àgil.

Hi trobareu informació relativa:

· Proveïdors de teixit TNT per al subministrament de material

· Mètode, patrons de confecció

· Test de validació i mostres a assajar

Esperem sigui de la seva utilitat.