Document informatiu de la CE en matèria de fabricació d'equips i material sanitari

La Comissió Europea ha elaborat un document informatiu amb l'objectiu de donar resposta als fabricants d'equips i material sanitari per garantir el compliment de la seguretat dels ciutadans i la seva total eficàcia.

Mascaretes i altres equips de protecció individual(EPIs)

En aquest document s'ajuda als fabricants a avaluar els requisits legals i tècnics abans d'importar nous productes a la UE, posar en marxa noves instal·lacions o reconvertir les ja existents per produir equips de protecció com guants, mascaretes i bates quirúrgiques. Aquest document respon a les següents qüestions:

  • Marc legal dels EPI
  • Estàndards per a la producció d'equips
  • Assaigs de les mascaretes fabricades segons l'estàndard EN 14683
  • Obtenció dels estàndards EN 149 i EN 14683
  • Estàndards acceptats per a la producció d'equips
  • Certificació per a la venda de productes d'ús final
  • Especificacions de materials per produir mascaretes