Desconfinament | Es poden reprendre les obres en locals i habitatges

Us informem que tot just s'acaba de publicar l'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, que ha entrat en vigor avui mateix, en el moment de la seva publicació, on es recull que es poden reprendre les obres que, per la mena d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.
 

També es poden reprendre aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les següents condicions:

a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s'adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.

b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.

c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

En aquests casos, es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.