Demà, 27 de gener, s'obre la convocatòria per demanar els ajuts per al comerç al detall obligat a tancar

Avui s'ha publicat al DOGC la Resolució per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials per a establiments de més de 400 metres quadrats o locals comercials i establiments que es trobin a centres comercials afectats per les mesures sanitàries per la pandèmia de la COVID-19.

PERIODE DE TRAMITACIÓ DELS AJUTS

Els ajuts es poden sol·licitar del 27 de gener, a partir de les 9h, fins al 10 de febrer a les 14h. L'import màxim destinat als ajuts és de 15.000.000,00. L’ajut atorgat consistirà en una aportació única de 3.750 euros per establiment.

BENEFICIARIS

Les persones beneficiàries son autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments  de més de 400 metres quadrats o autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

Les sol·licituds s’han de presentar segons model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de Canal Empresa:  http://canalempresa.gencat.cat i a la web del CCAM: http://ccam.gencat.cat o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement: http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ .

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç