Criteri tècnic del INSST sobre mesures de protecció enfornt de la SARS-COV-2

Us enllacem el document que ha publicat l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), es tracta del Criteri Tècnic sobre "Mesures de protecció personal enfront del coronavirus SARS-CoV-2: conceptes sobre la seva utilització en l'àmbit laboral", el qual pretén aclarir conceptes relatius a l'ús de màscares en l'àmbit laboral enfront del coronavirus SARS-CoV-2 i s'aplica exclusivament a les situacions en les quals concorrin totes aquestes circumstàncies:

- El seu ús es realitzi en l'àmbit laboral.
- L'usuari sigui sempre personal treballador.
- Siguin utilitzades exclusivament per a protegir enfront de la transmissió o infecció per coronavirus.

En concret, s'analitzen diferents tipus d'equips de protecció enfront de la SARS- COV-2 per a ús personal i individual, com són les màscares de protecció respiratòria autofiltrants, màscares quirúrgiques, màscares higièniques i pantalles facials. Així mateix, sempre en funció dels resultats de l'avaluació de risc d'exposició al contagi, s'inclouen orientacions per a poder seleccionar l'ús de cadascun d'ells.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org