Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya

RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 512070).

- Per decarregar-vos la resolució, cliqueu aquí