Condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República Federativa del Brasil i la República de Sud-àfrica

Us informem que s'ha publicat en el BOE, "la Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

» Per descarregar-vos l'Ordre, cliqueu aquí