Certificats vigents a hores d’ara

 

 Certificat autoresponsable de desplaçaments

Vigent des del 23 de març, és un certificat autoreponsable per als desplaçaments permesos durant l'Estat d'Alarma, anar a comprar, anar al metge o qualsevol altre desplaçament autoritzat pel RD d’Estat d’Alarma.

Quan el desplaçament és per motius laborals per un treballador per compte aliena el s’ha d’acompanyar per aquest altre que es detalla a continuació:

Declaració responsable treballadors d'activitats essencials

Publicat ahir a la nit, l’empresa declara que el treballador està fent un desplaçament que reuneix les condicions per NO acollir-se a un permís retribuït recuperable

 

Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials

Publicat avui i només per a la indústria. Per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l'estat d'alarma, les indústries manufactureres, han de fer saber a l'Administració que la seva activitat està considerada com a essencial. Aquesta informació facilita les tasques de control, adequació a la situació de confinament i seguretat de les mateixes empreses i persones treballadores.

Afegir-vos que, en tot cas, en qualsevol desplaçament requerit, respecti les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

D’altra banda, els cossos policials que vetllen pel compliment del confinament poden requerir tota aquella documentació que considerin necessària per garantir que es tracta d’un desplaçament autoritzat.