COVID-19. Es reactiva l'activitat de la Construcció

El sector de la Construcció pot reprendre la seva activitat a excepció, segons la Orden SND/340/2020, de 12 d'abril, de les obres d'intervenció en edificis existents en els quals els treballadors de l'obra hagin de compartir determinats espais comuns amb residents o altres usuaris. Aquesta norma no procedeix si l'immoble es pot sectoritzar i no existeix cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.
En la següent Guia d'actuació trobareu les indicacions en matèria preventiva per poder continuar l'activitat.