COVID-19 | Suspeses les convocatòrires del CAP i Competència Professional del mes de maig

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha suspès les proves de la tercera convocatòria de l'any 2020 per obtenir el certificat d'aptitud professional i també la primera convocatòria per obtenir els certificats de competència professional pe a l'exercici de les activitats de transport per carretera de viatgers i mercaderies.

Totes dues proves estaven previstes durant el mes de maig i s'han suspès atesa la situació extraordinària d' alerta sanitària existent i amb la finalitat d'adoptar mesures de contenció del coronavirus SARS-CoV-2. 

La Resolució TES/873/2020, de 16 d'abril, recull la suspensió de les proves de la tercera convocatòria de l'any 20202 per aconseguir el certificat d'aptitud professional per a l'exercici de conductor i conductora professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera. La prova estava prevista per al 22 de maig.

Podeu consultar la Resolució aquí.

La Resolució TES/872/2020, de 16 d'abril, recull la suspensió de les proves de la primera convocatòria per obtenir els certificats de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport per carretera de viatgers, transport per carretera de mercaderies i transport públic de mercaderies per carretera a Catalunya. La convocatòria estava prevista per al 30 de maig.

Podeu consultar la Resolució aquí.

Un cop superada la situació excepcional existent, la data, hora i lloc de realització de les proves es faran públiques mitjançant la resolució oportuna.