COVID-19 | Reactivar l'economia i rellançar les empreses

La Comissió Europea acaba de presentar les seves Previsions Econòmiques de Primavera i, segons les seves estimacions, la caiguda mitjana del Producte Interior Brut (PIB) a la zona euro serà del 7,7% durant el 2020 i a Espanya es preveu que la contracció del PIB sigui del -9,4%. Les previsions de la Comissió Europea situen l’atur a prop del 20% i el deute públic en el 116% del PIB. Unes dades macroeconòmiques alarmants per a les empreses i l’ocupació.

Després d’analitzar les mesures implementades fins avui, des de la Cecot podem afirmar que les decisions que s’han pres en matèria econòmica, fiscal i laboral són tímides i insuficients. Sembla que el govern no ha pres consciència de la magnitud de la crisi o bé que no té instruments per afrontar-la. És per això que la Cecot ha elaborat un conjunt de propostes que enviarà a totes les administracions públiques amb la voluntat d’ajudar-les a prendre decisions que ajudin de manera efectiva a la reactivació i recuperació de les empreses i de l’ocupació.

Us resumim les principals mesures que es desprenen de l’informe:

  • La primera mesura que planteja la Cecot és que el govern espanyol ha de rescatar el teixit productiu tal com va fer amb el sistema financer arran de la passada crisi  o demanar la intervenció d’Europa per salvar les empreses.
  • El govern espanyol ha d'actuar de forma decidida i contundent contra el frau fiscal i la corrupció per aflorar una part significativa dels recursos que necessita per pal·liar els efectes de la crisi econòmica.
  • Totes les administracions públiques han de fer efectiu el pagament a proveïdors de totes les factures que superin els 30 dies des de la data d’emissió, tal com obliga la Llei de morositat. Amb aquesta mesura es podrien mobilitzar   més de 14.000 milions d’euros.
  • El govern d’Espanya i també la Generalitat han d’implantar un sistema d’ajudes fiscals, amb ajornaments i reducció del pagament d'impostos, i en alguns casos amb exoneració de taxes, durant tot el 2020 i part del 2021. Igualment, no s’han de crear noves figures fiscals que puguin reduir la competitivitat.
  • S'han de mantenir els ERTO durant tot el 2020, simplificant el procediment administratiu perquè l’empresa pugui actuar de manera àgil en funció de la recuperació de la seva activitat.
  • És imprescindible  apostar per la formació ocupacional amb programes de recol·locació de les persones que han perdut la feina, incentivant l’autoocupació.
  • Pel que fa als autònoms, cal reformar el Règim Especial d' Autònoms (RETA) per tal d'eliminar qualsevol discriminació que hi hagi respecte del règim general.
  • És el moment adient per revisar la política energètica que penalitza les empreses i els consumidors amb les tarifes elèctriques més altes de l’Europa.

En aquest enllaç podeu consultar el contingut íntegre de l’informe.

Aprofitem per enllaçar-vos les propostes elaboradores per les cúpules patronals, a nivell català, estatal i europeu.
 

Esperem que resulti del vostre interès.