COVID-19 | Obres de la Construcció en immobles habitats

Les obres de la construcció en habitatges continuen podent-se efectuar sempre que l'immoble estigui deshabitat.

De moment no hi ha novetats legislatives i ens basem en l'ordre SND 385/2020 de 2 de maig, que recull que es poden reprendre les obres que, per la mena d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d'espais i recorreguts de circulació no hi hagi contacte amb cap persona no relacionada amb l'activitat de l'obra.

 
Trobareu el text íntegre aquí.