COVID-19 | Mesures complementàries per al transport de mercaderies

El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publicat el 24 de març, la Resolució SLT/768/2020 per la que s'adopten mesures complementàries en matèria de transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control del COVID-19.

Les mesures preventives complementàries que preveu la resolució en l'àmbit del transport de mercaderies i la logística són:
 

1. El transport de mercaderies s'ha de desenvolupar de manera que resti garantit primordialment el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública, però també per evitar el desabastiment de productes tant per a la població, especialment els alimentaris i sanitaris o altres de primera necessitat, com per a l'activitat productiva en general. Per això cal que estigui garantida la distribució de tota la cadena de subministrament de serveis bàsics i estratègics, inclosos magatzems, centres logístics i mercats finals, i el subministrament a fàbriques i altres instal·lacions.

2.En el cas que es decreti un confinament d'alguna zona concreta de Catalunya, caldrà establir un protocol específic per als vehicles i els conductors de transports de mercaderies.

3. Els transports de distribució a domicili, els distribuïdors, els operadors de transport i les plataformes logístiques han de disposar d'un protocol de neteja i mesures de protecció efectius aplicables als transportistes que distribueixen a domicili.

4. Els establiments de subministrament de combustible han de romandre en servei en el seu horari habitual i, quan disposin de serveis de neteja i cafeteria han de facilitar-ne l'ús als conductors professionals. El mateix amb els centres de càrrega i descàrrega, les centrals integrades de mercaderies i similars.

5. A més, per garantir els descansos adequats en compliment de la normativa en temps de conducció i descans, aquells establiments que disposin de cuina, serveis de restauració o expenedoria de menjar preparat, han de facilitar al transportista professional un servei de càtering.

Per ampliar la informació, cliqueu aquí.