COVID-19: Informació d'àmbit financer

Us adjuntem la següent informació facilitada pel CDTI, ENISA i CERSA  dins l'àmbit financer, que creiem que pot ser del vostre interès.

  • CDTI. A causa de l'estat d'alarma declarat a Espanya pel coronavirus, se suspèn el còmput de terminis per a la tramitació de procediments administratius de CDTI fins que deixi d'estar en vigor l'RD 463/2020.
  • CDTI: Se flexibiliza el programa INNVIERTE para llegar a más pymes innovadoras. Amb la finalitat de possibilitar que en aquests moments de crisis i incertesa un major nombre de pimes puguin aprofitar el capital que el programa Innvierte pot posar a la seva disposició, el CDTI ha flexibilitzat alguns dels criteris sota els quals opera Innvierte en el règim de coinversió.
  • CERSA ofereix avals dirigits a empreses i autònoms que necessiten finançament per a un projecte empresarial que sigui viable, i vulguin beneficiar-se dels avantatges de l'aval d'una societat de garantia.
    • Avales para PYME
    • Línea COVID-19. CERSA podrà assumir uns 1.000 milions d'euros de risc que permetrà mobilitzar 2.000 milions d'euros beneficiant a unes 20.000 pimes i autònoms.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org