#COVID-19 Identificació de capacitats productives

Després de la demanda reiterada per part de diverses administracions i organismes demanant informació sobre capacitats productives per poder gestionar produccions de proximitat de material tèxtil sanitari tal com màscares, bates o equips de protecció individual, Texfor unificarà, en una base de dades, el criteri d'informació i sol·licitar a totes les empreses que han ofert les seves capacitats productives durant aquests dies, que ens emplenin el següent qüestionari. Aquesta informació facilitarà la coordinació i aparellament d'oferta i demanda.

Si és fabricant de material tèxtil per a ús mèdic, si creu que pot reconvertir en part o en la seva totalitat la seva capacitat productiva per fabricar productes destinats a ús sanitari, si està buscant algun tipus de material o servei per la seva producció, o és importador d'algun producte dels abans esmentats, li agrairem que també ompli el qüestionari.

Aquesta base de dades es farà arribar a aquelles autoritats, administracions, empreses o organitzacions que tinguin necessitat de proveir-se de material tèxtil mèdic per fer front al Covid-19 i servirà per contestar les demandes específiques que diàriament arriben a Texfor. Fins ara, s’hi han contactat administracions, organismes o col·lectius tant regionals, nacionals com internacionals, com ara la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Indústria, el Ministeri de Sanitat, la Comissió Europea, ICEX, ACCIO, entre moltes altres.

Així mateix, Texfor, coordinador de el projecte TEX-MED alliances està desenvolupant, al costat de la resta de participants del projecte, una base de dades de capacitats productives de producte mèdic de l'àrea mediterrània. Aquesta base de dades, que també inclourà les empreses que contestin el formulari, es posarà a disposició de totes les administracions de la conca de la Mediterrània i d'altres agents que ho sol·licitin.