COVID-19 | Es prorroguen fins el 24 de maig els controls a les fronteres interiors terrestres

Us informem que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat, amb data 9 de maig, l'Ordre INT/396/2020 per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 fins a les 00:00 del 24 de maig. Aquestes mesures no s'aplicaran al transport de mercaderies.

Segons aquesta normativa es prorroguen els controls restablerts temporalment des de les 00.00 hores del 10 de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del 24 de maig de 2020.

Només es permetrà l'entrada al territori nacional per via terrestres a les següents persones:

  1. Ciutadans espanyols
  2. Residents a Espanya
  3. Residents a d'altres Estats membres o Estats associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència
  4. Treballadors transfronterers
  5. Professionals sanitaris o que tinguin cura de persones grans en exercici de la seva activitat
  6. Aquelles persones que acreditin causes de força major o situació de necessitat

El transport de mercaderies queda exclòs d'aquestes restriccions, per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica i per preservar la cadena d'abastiment.

També quedaran exclosos d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals ubicats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats al desenvolupament de les seves tasques oficials.

Per ampliar la informació, cliqueu aquí.