COVID-19 | Es prorroga el confinament nocturn

RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Us informem que el confinament nocturn ha estat prorrogat per 15 dies més, de manera que continuen prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22h i les 6h.
Aquesta mesura és d'aplicació a tot Catalunya des del passat 25 d'octubre. 
 
Excepcions a la mobilitat:
 

• Assistència sanitària d’urgència.

• Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

• Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.

• Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.

• Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).

• Actuació urgent davant d’òrgans judicials.

• Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.

• Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.

• Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 4h i les 6h.

• Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Per poder desplaçar-se en aquests supòsits cal portar el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

 
Horari màxim d’obertura al públic:
 

• Serveis, comerç minorista a les 21h i de restauració pel que fa a la recollida per emportar a les 22h i el lliurament a domicili a les 23h.

• Els comerços d'aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i el seu horari d'obertura és l’habitual d'acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.