COVID-19 | Es manté la Fase 0 a les regions sanitàries de Barcelona, Catalunya Central, Girona i Lleida

El comerç es continua regint per les recomanacions per obertura d'establiments, locals i comerços de menys de 400 metres anunciades  el 3 de maig i que s'enllacen a continuació:

https://serveis.cecot.org/Informacio-per-ambits/Articles-Informacio/Desconfinament-Condicions-per-a-l-obertura-al-public-de-determinats-comercos-i-serveis

Per tant, els clients han de ser atesos de manera individual: un únic client per professional i s'ha d'establir un sistema de cita prèvia. En tots els casos s'ha de garantir una distància mínima de 2 metres entre el professional i el client i d'1 metre si hi ha elements de protecció com mampares. Si no es pot mantenir la distància interpersonal, com a les perruqueries o als serveis de fisioteràpia, és obligatori l'ús de mascaretes.

Teniu tots els detalls en el tríptic de la Generalitat que us adjuntem.