COVID-19 | ERTOs per silenci administratiu i Ajornaments TGSS

Revisió ERTOS

Després de tenir coneixement de resolucions desfavorables a ERTOs un cop transcorregut els cinc dies hàbils, ens hem posat en contacte amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que ens informa que tots aquells/es que han presentat ERTOS amb resolució desfavorable, si havien transcorregut més de cinc dies hàbils des de la seva presentació i per tant, es trobaven en situació de silenci administratiu, poden demanar la seva revisió.

Ajornaments TGSS

Davant l’important nombre de consultes que hem rebut sobre aquesta matèria, hem contactat amb la TGSS per tal de saber si els ajornaments referits a ERTOs tenen un conducte diferent a l’ordinari, i ens informen que no, que mentre no s’implanti una nova opció al sistema RED, efectivament, el conducte serà l’habitual.

Informació facilitada pel Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.