COVID-19 |ACLARIMENT: Prestació extraordinària de cessament per activitat de treballadors autònoms