CESCE, Garantíes per a empreses exportadores. Crèdit circulant per a PIMES

Les empreses que compleixin amb els criteris d'elegibilitat tindran accés a aquestes cobertures per a crèdits de circulant a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. A l'efecte de política de competència, aquesta línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la Unió Europea.

Empreses elegibles

PIMES espanyoles considerades Conforme a la definició comunitària que compleixin els següents requisits:

1. Que es tracti d'empreses internacionalitzades o a procés d'internacionalització, en complir almenys un dels següents requisits:
         • Empreses en les quals el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi almenys un terç (33%) de la seva xifra de negocis, o
        • Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys amb independència de l'import exportat).

2. Que l'empresa s'enfronti a un problema de liquiditat o de falta d'accés al finançament resultat de l'impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat econòmica.

Funcionament

Les empreses interessades a acollir-se a aquesta Línia hauran de dirigir-se a l'entitat financera amb la qual desitgin concloure el contracte de crèdit. Aquestes entitats financeres podran sol·licitar la cobertura dels crèdits de circulant a CESCE, a través del formulari de sol·licitud disponible en l'apartat de "Fitxers Descargables" i enviar-lo per correu electrònic a: cuentadelestado@cesce.es

Més informació en: https://www.cesce.es/financiacion-credito-circulante-covid19