Bo social elèctric per a treballadors autònoms

Dins de les mesures extraordinàries publicades en el Real Decret-Llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, es contempla el dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19.

De manera que tindran consideració de consumidors vulnerables els consumidors que acreditin que el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la seva unitat familiar, professionals per compte propi o autònoms, tenen dret a la prestació per cessament total d'activitat professional o han vist la seva facturació en el mes anterior a què es sol·licita el bo social reduïda en, al menys, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Us enllacem el model de sol·licitud