Autònoms | Adhesió a una Mútua de la Seguretat Social - Prestació Especial CATA

Us adjuntem les indicacions per a aquells treballadors Autònoms que continuen d'alta en l'INSS i encara no han formalitzat la seva adhesió a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Aquest procediment té per objecte que aquests treballadors autònoms puguin sol·licitar i, si escau, rebre la Prestació Especial CATA, mitjançant l'elecció i adhesió lliure a una Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (MCSS). Obligació que ja havien d'haver complert tots els Treballadors Autònoms coberts per l'INSS, abans del 31 de març 2019, en virtut del que es preveu de Reial decret llei 28/2018.

Per accedir el document on es recull els passos a seguir perquè els treballadors autònoms sol·licitin la citada prestació, cliqueu aquí.
Esperem que sigui del vostre interès.
Informació facilitada: Consejo General de Graduados Sociales de España