Aspectes comptables i mercantils RD Llei 8/2020 de 17 de març

Dins de les mesures extraordinàries publicades en el Real Decret-Llei 8/2020, en l’apartat 3 de l’article 40 es fa esment a què el termini habitual de formulació dels comptes anuals, que de normal són tres mesos a partir de la data de finalització de l’exercici (o sigui, que per la majoria de societats, que tanquen el 31/12/2019, la data màxima de formulació seria el 31/03/2020), queda suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, tornant a començar aquest termini per uns altres tres mesos a partir d’aquella data.

Però, per altra banda, en els apartats 1 i 2 s’estableixen les condicions per a poder fer les juntes generals de socis per videoconferència durant el període d’estat d’alarma, i en l’apartat 6, s’estipula que en el cas de que la convocatòria de la junta general s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma, però el dia de la celebració fos posterior, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos per a la celebració de la junta, el que donaria a entendre que aquesta junta es podria fer durant el període de l’estat d’alarma i, per tant, que la formulació i l’aprovació de comptes es podria fer durant aquest període.

Per tant, hi ha una aparent contradicció: la formulació de comptes queda suspesa, però es pot fer. Restem a l’espera d’un aclariment en aquest sentit.

Respecte a la legalització dels llibres obligatoris, el Real-Decret-Llei no en fa menció, però el Col·legi de Registradors va emetre una nota el passat dia 20 de març, on diu en el seu apartat 21 que la suspensió del termini per a la formulació de comptes també afecta el termini de presentació de llibres, concretament al llibre de comptes, (que en condicions normals són quatre mesos a partir de la data de tancament), quedant aquest establert en quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, encara que si es volen presentar abans, es pot fer.

Quan les notícies siguin més aclaridores tornarem a informar.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org
FEU LES VOSTRES CONSULTES A: