Ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Del 15 al 25 de febrer estarà actiu el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La inscripció en aquest registre serà l’únic tràmit necessari per a sol·licitar l’ajut.

Requisits:  

Els requisits que han de complir les treballadores i els treballadors per inscriure’s al registre són:

Residir a Catalunya
Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu.

Accés al registre:

 La inscripció al registre restarà oberta del 15 al 25 de febrer

• L'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament

 La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit

 Per a inscriure's al registre no es requereix signatura electrònica.

» Més informació

»Per descarregar-vos l'Ordre, cliqueu aquí