Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, situació o en risc d’exclusió social o beneficiàries de la renda garantida

Us informem que el passat 17 de març de 2020 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/731/2020, de 10 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2020, com a mesura preventiva i pal·liativa per aquesta nova crisi econòmica.

Tenint en compte que s’ha aixecat la suspensió dels terminis, ocasionada per la pandèmia COVID-19, a partir de l’1 de juny està obert el tràmit per a sol·licitar l’ajut a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2020.

L’import de l’ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia de l'ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l'any 2020 s'estableix en 6.650,00 euros. En el cas que la durada sigui menor l’import de l’ajut s'ha d'ajustar proporcionalment a la durada del contracte.

Són beneficiàries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza 30 de setembre de 2020.

En aquest enllaç us fem arribar un resum informatiu d’aquests ajuts.

També us enllacem la sol·licitud, així com l’enllaç a la tramitació

Per a qualsevol consulta dubte o aclariment, podeu adreçar-vos al correu electrònic sioasdiversitat.tsf@gencat.cat.