Ajut i subvenció a fons perdut per a l’adquisició de noves tecnologies per al creixement industrial

Ajut i subvenció a fons perdut per a l’adquisició de noves tecnologies per al creixement industrial.

Modificacions situació d’emergència COVID-19

Beneficiaris: PIMES Industrials i Grans Empreses Industrials.

Sectors Exclosos:

Acer

Carbó, Construcció Naval

Fibres Sintètiques

Transports i Infraestructura connexa

Energia

Pesca i Aqüicultura

Producció Agrícola Primària

Tabac

Aeroportuàries

Tecnologia Militar.

Pressupost: Entre 175.000 € i 30.000.000 €

Tipus d'ajuda: Finançament del 75% del pressupost finançable.

Cobrament de l'ajuda: El 50% de l'ajuda es cobra als 3-4 mesos de la seva sol·licitud acceptada, el 50% restant es cobra a la justificació de la inversió (factura + pago).

Condicions financeres:

Tipus d'Interès: Euríbor a 1 any + 0,5% = 0,33% aprox.

Temps per a l'amortització: 7 anys, amb 1 any de carència*

Subvenció a fons Perdut: 10% de l'ajuda financera.

Sense Garantia (*)

Costos elegibles:

• Adquisició d'actius fixos.

• Automatització de processos industrials.

• Col·laboracions externes.

• Despeses generals.

• Costos d'auditoria.

Convocatòria: Fins al 31/12/2020

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org