Actualització del procediment d'actuació de les empreses enfront del COVID-19

Acompanyem l'última versió disponible del document “Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-COV-2)”, actualitzat per Sanitat en data 30 d'Abril.
El canvi introduït en aquesta versió, el podeu trobar en l'annex II del document referent a la declaració de personal d'especial sensibilitat. S'ha afegit el nivell de risc del treballador enfront del COVID-19.