Actualització de les instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de comunicats dels serveis públics de salut pel coronavirus

Des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat una actualització de les instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de comunicats dels serveis públics de salut pel coronavirus.