Actualització de documents del Ministeri de Sanitat

Us informem que el Ministeri de Sanitat ha actualitzat novament els següents documents:

En línia amb els canvis introduïts en l'actualització de l'Estratègia de detecció, també s'ha actualitzat el Procediment d'Actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2. Com a modificacions addicionals cal destacar:

- Foment del teletreball íntegrament o teletreball mixt.
- S'incrementa la necessitat de ventilació en els centres de treball.
- S'han modificat les mesures i els escenaris d'exposició de risc amb els quals s'ha estat treballant des de l'inici de la pandèmia i han publicat addicionalment una nota interpretativa d'aquests.
- S'inclouen actuacions a seguir per als casos de reinfecció.
- Noves pautes per a les Estratègies de cribratge.

S'ha modificat pràcticament tot el document Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 en l'àmbit de les empreses adaptant-lo a les noves indicacions de l'Estratègia de detecció.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals | Irene Mael | riscoslaborals@cecot.org