AVALIS – ICF RESTAURACIÓ I COMERÇ | Micropréstecs de 15.000 € avalats per Avalis de Catalunya

La Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Institut Català de Finances (ICF), amb el recolzament del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya llancen una línia de micropréstecs de 15.000 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de Catalunya afectades per les mesures de tancament temporal decretades per la Generalitat de Catalunya el 15 d’octubre d’enguany. La finalitat de la línia és facilitar la reobertura dels negocis tan aviat sigui possible.

Els préstecs són de 15.000 euros de quantitat fixa per retornar en cinc anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable (EURIBOR a dotze mesos +1,85%).

A QUI S’ADRECEN

A les micropimes i persones treballadores autònomes de Catalunya afectades econòmicament pel tancament temporal decretat pel Govern de la Generalitat el 15 d'octubre d'enguany, preferentment els sectors de la restauració i comerç, amb especial atenció a les dones treballadores autònomes i empresàries.

Per poder accedir als micropréstecs, cal haver tancat l'any fiscal de 2019 sense pèrdues, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i no tenir incidències al CIRBE o ASNEF. A més, les persones treballadores autònomes han de tenir un mínim d'ingressos de 25.000 € al fiscal de 2019 i, les societats, una facturació mínima de 50.000 €.

Les societats també hauran de tenir un patrimoni net superior a 12.500 €, amb una ràtio entre el patrimoni net i l’import total del passiu superior al 15% (en cas de no acompliment d’aquests requisits es podrà substituir per aval del soci principal).

Per a més informació, cliqueu aquí

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org