APAC | El Diari Oficial de la Generalitat publica dos ajuts per al sector cultural

Convocatòria d'ajuts per compensar la cancel·lació d'espectacles i activitats culturals

El Diari Oficial de la Generalitat, el DOGC, publica avui la Resolució CLT/2815/2020, de 5 de novembre,  que dona publicitat a l'acord per el qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per compensar la cancel·lació d'espectacles i activitats culturals per la crisi sociosanitària ocasionada per la COVID-19.

Es tracta de subvencions en règim de concurrència no competitiva i les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica entre el 12 de novembre i i el 10 de desembre de 2020.

Els espectacles o les activitats culturals cancel·lats s'han d'haver previst realitzar del 30 d'octubre a 31 de desembre de 2020.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, a través del portal de Tràmits de la Generalitat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

Per ampliar informació cliqueu aquí.

Convocatòria de subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses d'entitats culturals 

El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publicat avui la Resolució CLT/2814/2020, de 6 de novembre, que recull la convocatòria per ala concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant a crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les sol·licituds es poden presentar exclusivament per via telemàtica a través de la web: http://cultura.gencat.cat/subvencions .

El termini per presentar les sol·licituds es del 12 al 30 de novembre.

Podeu consultar la Resolució aquí