80% de Subvenció a Fons Perdut per a projectes d'R+D i Inversió Industrial

80% de Subvenció a Fons Perdut per a projectes d'R+D i Inversió Industrial per a fer front a l'emergència sanitària COVID-19.

La teva empresa podria estar millorant els seus productes i processos o desenvolupant nous productes, sense beneficiar-se de les ajudes a l'R+D que l'Estat posa a disposició de les empreses.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Empreses productives independentment de la seva grandària i ubicades a Espanya.

Quins projectes poden ser finançats?

  • Projectes d'R+D / I+D.
  • Projectes d'Inversió Industrial

Quines despeses s'hi poden incloure?

  • Despeses de personal tècnic implicat. (R+D)
  • Compra d'actius fixos materials i immaterials. (IT)
  • Amortització d'actius implicats en el desenvolupament. (R+D)
  • Materials necessaris per proves. (I+D / IT)
  • Col·laboracions amb entitats i empreses externes participants. (R+D)
  • Despeses d'auditoria. (I+D / IT)

Quin pressupost mínim ha de considerar?

El pressupost màxim per projecte és de 625.000 €, del qual es subvenciona el 80%.

Quines condicions té la subvenció a fons perdut?

La subvenció es farà com a únic cobrament en el moment de la resolució de concessió.

Què necessito per sol·licitar l'ajuda?

Resulta imprescindible disposar de firma electrònica per poder tramitar la sol·licitud de l'ajuda.
 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org